Doktorunuza Sorun ÇamlıcaDent Online Randevu
Kanal Tedavisi

Kanal tedavisi nedir? Hangi durumlarda uygulanır?

Dişlerin ağız içinde görülen kısımları kuron, çene kemiği içinde kalan kısımları ise kök olarak isimlendirilir. Dişler sert ve yumuşak dokulardan oluşurlar. Kuron kısmındaki sert dokular; mine ve onun altında yer alan dentin dokusudur.

Kök kısmındakiler ise sement ve altında yine dentin dokusu ile örtülüdür. Pulpa ise dişin dentin dokusu içinde, sert çeperler ile çevrili sınırlı bir boşlukta yer alır. Aşırı ortodontik kuvvet veya şiddetli bir travma ile kopmadıkça pulpa sağlıklı bir halde kalır. Bununla beraber çürük,abrazyon,fraktür veya diş preparasyonu nedeni ile mine ve sement örtüsünde bir açıklık meydana gelirse, pulpa ile ağız boşluğu arasında dentin kanalları yoluyla bir irtibat sağlanır. Bu nedenle pulpa iltihaplanabilir veya mikroorganizmaların yerleşmesiyle enfekte olabilir. Bu durumda; enfekte olan pulpa dokusu kaldırılır,kanal boşluğu temizlenir,şekillendirilir ve doku dostu kanal maddeleri ile doldurulur. Bu işlemlerin bütünü ‘kanal tedavisi’ olarak adlandırılır.

Kanal tedavisinde konvansiyonel teknikler ve son teknolojiler

Kök kanal tedavisi, uygulanan prosedürlerin hassasiyeti ve zorlukları temelinde çok çeşitli enstrüman (alet),cihaz ve sistemlerin kullanıldığı bir tedavi şekildir. Günümüzde teknolojinin gelişmesi paralelinde cihazlar ve enstrümanlar farklı materyallerden ve çok çeşitli şekilde üretilerek piyasaya sürülmektedir. Tüm bu enstrüman ve cihazların yegane amacı en kısa zamanda en güvenilir şekilde,prognozu en iyi tedavileri ortaya koyabilmektir.

Konvansiyonel tedavi konseptinde kanal eğesi adı verilen çeşitli boyut ve ebatlarda iğne benzeri aletler kullanılır. Bu aletler kök kanal sistemi içerisinde yer alan sinir, damar ve her tür enfekte dokuyu uzaklaştırmak amacı ile kullanılmaktadır. Başlangıç olarak sinir dokusu uzaklaştırılır sonraki aşamalarda ise kanalda genişletme yapılarak doluma hazır hale getirilir. Bu işlemin dezavantajı, yavaş ilerlemesinden dolayı hasta ve hekim için yorucu olmasıdır. Ve genellikle en az 2 seansa ihtiyaç duyulur.

Son yıllarda kanal şekillendirilmesinde sonik ve ultrasonik cihazlar, motorlu ve kanala adapte olabilen enstrümanlar geliştirilmiştir.

Motorlu enstrümanlardan en sıklıkla, resiprokal hareket (sağa sola yarım rotasyon) ile çalışan modeller tercih edilmektedir. Bu sistemlerin en büyük avantajı kanalın tek eğe ile genişletilmesini sağlamasıdır. Böylelikle tedavi tek seansta başlanıp bitirilebilir. Ender durumlarda ekstra seansa ihtiyaç duyulur.

Tek köklü dişlerde ve çok köklü dişlerde kök kanal morfolojisi

Ağzımızda yer alan dişlerin bir kısmı tek köklü, bir kısmı 2 köklü ve bir kısmı da 3 köklüdür. Kök sayısı değişkenlik gösteren bu dişlerin kanal morfolojileri de değişkenlik göstermektedir.

Tek köklü bir dişin kanalı kuron içinde yer alan pulpa odasından başlayıp dik bir doğrultuda ilerleyerek kökün uç kısmında (apeks) sonlanır.

2 köklü dişlerde kanal morfolojisi ise, pulpa odasından başlayan kanal 2 kökün ayrım noktasında geldiğinde ikiye ayrılarak dişin apeksine kadar uzanır.

3 ve daha fazla köklü dişlerde ise kanal pulpa odasından başlar, köklerin ayrım noktasına uzanır burada kaç kök var ise o kadar yola ayrılarak köklerin uçlarına kadar uzanır.

Dişlerin kök yapıları genellikle düz değildir, dalgalı kıvrımlı bir yapıdadır.

Tek seansta kanal tedavisi

Konvansiyonel yöntemle uygulanan kanal tedavileri genellikle tek seansta bitmez. Eğeleme işlemi zaman alan bir uygulamadır. Her bir kökün eğeleme yöntemiyle genişletilmesi bir veya daha fazla seansa ihtiyaç duyar. Bununla beraber kanalın dezenfekte edilip doluma uygun olduğunu anlamak için genellikle bir de kontrol seansına ihtiyaç duyulur.

Günümüzde kullanımı yaygınlaşan teknolojik cihazların da yardımıyla tedavi süresi hastanın ve hekimin konforunu artıracak yönde kısalmaktadır.

Enfekte olmayan tek veya çok köklü bir dişin tedavisi genellikle tek seansta tamamlanır. Eğeleme işi, keskin uçlu eğelere sahip motorlu aletler ile hızlı bir şekilde yapılır. Cihaza entegre edilmiş yüksek hassasiyetli sensörlü uçlar sayesinde kökün apeksinde yer alan anatomik dokuya zarar vermeden ideal bir tıkaçlama yaparak hızlı ve yüksek başarı ile kanal tedavisi tamamlanır.

Kanal tedavisi hangi durumlarda birden fazla seansta uygulanır?

Enfekte kanallar,
Kanaldan akıntı gelmesi,
Kök morfolojisinin tek seansta bitime izin vermeyecek derecede zor olması,
Hastanın ağzını istenilen sürede açık tutamaması,
Dişin şiddetli ağrıması şikayeti ile kanal tedavisine başlanması durumunda kontrol seansı görmek gerektiğinde ve hekimin uygun gördüğü diğer durumlarda kanal tedavisi birden fazla seansta tamamlanır.

Endodontide radyolojinin önemi

Kanal tedavisinin en önemli basamaklarından birisi radyolojik tetkiklerdir. Tedavi öncesinde mutlaka panoramik yada periapikal röntgenler çekilerek, apeks ve tüm periodontal dokular incelenmelidir. Böylelikle dişin prognozu ile ilgili hekim ön bilgiye sahip olmuş olur ve tedaviyi ona göre planlar. Periapikal lezyon, kist, kökte kırık vb. durumlarda dişin çekimi gerekebilir ve gereksiz yere tedaviye başlanmamış olunur.

Tedavi süresince de kök boyunun ölçümü ve tedavinin kanal içerisinde sınırlı kalmasını sağlamak amacıyla röntgenler alınır. Hekim bu röntgenlere bakarak tedavisini güvenli bir şekilde uygular.

Endodontide radyoloji olmadan yapılmış bir tedavi körlemesine yapılmış demektir ve o tedavinin başarı yüzdesi oldukça düşüktür.

Dişler içerisinde sinir ve damarları içeren bir kanal ve pulpa sistemine sahiptirler. Kuron içerisinde kalan pulpa odasından kök ucuna kadar devam eden kanaldan oluşan bu sistemin tedavisine kanal tedavisi denir.

endodontikanal tedavi

Diş çürüğü, kırık,travma v.b. sebeple bu sistem dış ortama açılırsa yada iltihaplanma olursa, dişte ağrı ve iltihap meydana gelir.
Özellikle sıcak besinlerde ve bu dişlerin üzerine kuvvet geldiğinde ağrı şiddetlenir. Dişin tedavi edilmesi kaçınılmazdır. Tedavisi, çürük ve iltihaplı dokuların ortamdan uzaklaştırılması, kök kanal sisteminin dezenfeksiyon ve kök ucuna kadar ideal bir şekilde doldurulmasıdır.

Bu tedavi günümüzde teknolojinin ilerlemesi ile beraber lazer cihazları ve döner başlıklı cihazlarla oldukça güvenli ve kolaydır. Genellikle tek seansta bitirilen kanal tedavisi bazı durumlarda birden fazla seansta da olabilir.

vdw

VDW Reciproc Gold

  • Tek seansta kanal tedavisi
  • %100 kök ucu hassasiyeti
  • Taşkın dolgu yapmak imkansız
  • Tedavi sonrası 0 (sıfır) ağrı
  • Klasik eğelemeye son
  • Ort. 10 dk’da kanal tedavisi
  • Alman teknolojisi